Od 1 stycznia 2020 r. zmiana opłaty za uprawnienia energetyczne

Od 1 stycznia 2020 r. zmiana opłaty za uprawnienia energetyczne

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązuje nowa wysokość opłaty za sprawdzenie kwalifikacji dla osób obsługujących urządzenia, instalacje i sieci energetyczne. Zgodnie z zapisem Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, za sprawdzenie kwalifikacji pobierane są opłaty od osób kierując[...]

Eksploatacja czy Dozór? Oto jest pytanie

Eksploatacja czy Dozór? Oto jest pytanie

Częsty dylemat służb pracowniczych odpowiedzialnych za właściwe zakwalifikowanie pracownika do egzaminu kwalifikacyjnego dotyczy wyboru: „eksploatacyjne czy dozorowe ?”. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegó[...]

Bezterminowe uprawnienia energetyczne

Bezterminowe uprawnienia energetyczne

W obecnie obowiązującym stanie prawnym przepisy ustawy - Prawo energetyczne, przewidują występowanie w obrocie dwóch rodzajów świadectw kwalifikacyjnych, tj. świadectw bezterminowych oraz pięcioletnich świadectw terminowych. W roku 2011 na mocy zmian wprowadzonych ustawą z dnia 19[...]

Uprawnienia energetyczne – dla jakich urządzeń?

Uprawnienia energetyczne – dla jakich urządzeń?

Na podstawie ustawy Prawo energetyczne, Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej wydał rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. Rozporządzenie to jest aktem normatywnym będ[...]

Uprawnienia energetyczne – co to jest?

Uprawnienia energetyczne – co to jest?

Ogólnie przyjęte określenie uprawnienia energetyczne to nic innego jak świadectwo kwalifikacyjne wydawane osobom, które eksploatują całą grupę urządzeń, instalacji i sieci stosowanych w branży energetycznej. Osoby obsługujące urządzenia, instalacje i sieci energetyczne musza posiada[...]