START

UPRAWNIENIA ENERGETYCZNE
Gdy potrzebujesz świadectwa kwalifikacyjnego lub jego odnowienia
ENERGETYKA
Bezpieczeństwo pracy w energetyce
BAZA WIEDZY
Promocja bezpieczeństwa pracy w energetyce
Poprzedni
Następny
Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą Stowarzyszenia

oraz dodatkowymi usługami powiązanymi

Kim jesteśmy

Stowarzyszenie ENERGETYKA BEZPIECZNA zostało powołane w maju 2011 roku.

Stowarzyszenie ma charakter naukowo-techniczny, a jego MISJĄ jest inicjowanie, propagowanie i rozwijanie postaw i działań sprzyjających bezpieczeństwu pracy w energetyce, ochronie zdrowia pracowników, środowiska naturalnego oraz technicznemu bezpieczeństwu pracy, w tym przy eksploatacji urządzeń energetycznych.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków
Stowarzyszenia Energetyka Bezpieczna
ZAPRASZAMY
Realizowane usługi

Uprawnienia energetyczne

w grupach I, II, III

OZE

Działania na rzecz wykorzystania OZE.

Konferencje

Organizowanie sympozjów, narad i spotkań specjalistycznych.

UPRAWNIENIA ENERGETYCZNE

w grupach I, II, III

OZE

Działania na rzecz

wykorzystania OZE

KONFERENCJE

Organizowanie sympozjów,

narad i spotkań

specjalistycznych

Baza wiedzy