Realizowane Usługi

Cele stowarzyszenia to: inicjowanie, propagowanie i rozwijanie postaw i działań sprzyjających bezpieczeństwu pracy w energetyce, ochronie zdrowia pracowników, środowiska naturalnego oraz technicznemu bezpieczeństwu pracy, przede wszystkim przy eksploatacji urządzeń energetycznych.