Usługi

Realizowane Usługi
Cele stowarzyszenia to: inicjowanie, propagowanie i rozwijanie postaw i działań sprzyjających bezpieczeństwu pracy w energetyce, ochronie zdrowia pracowników, środowiska naturalnego oraz technicznemu bezpieczeństwu pracy, przede wszystkim przy eksploatacji urządzeń energetycznych.
UPRAWNIENIA ENERGETYCZNE

w grupach I, II, III

OZE

Działania na rzecz

wykorzystania OZE

KONFERENCJE

Organizowanie sympozjów,

narad i spotkań

specjalistycznych

ROZWÓJ

Wykonywanie badań

i pomiarów w energetyce