Serwis ENERGETYKA online

Serwis Energetyka przeznaczony jest dla wszystkich, którzy na co dzień do czynienia mają z zagadnieniami takimi jak odnawialne źródła energii, bezpieczeństwo w energetyce, energetyka cieplna, energetyka gazowa, energetyka atomowa czy elektroenergetyka.

Serwis Energetyka

Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych

W książce omówiono zasady działania, rodzaje zagrożeń i sposoby ochrony ludzi i urządzeń elektroenergetycznych przy ich obsłudze, w tym oddziaływanie pól elektromagnetycznych, ochrona przed szkodliwym promieniowaniem i zagrożenia związane z występowaniem elektryczności statycznej.


Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych

Książka dotyczy bezpieczeństwa technicznego jednego z działów energetyki, tzn. energetyki gazowej, a szerzej gazownictwa.


Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci w energetyce cieplnej

Książka dotyczy bezpieczeństwa technicznego urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło zwanych urządzeniami cieplno-mechanicznymi.


Odnawialne i niekonwencjonalne źródła energii. Poradnik.

Biorąc pod uwagę wszechstronne korzyści wynikające z rozwoju wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, nasze wydawnictwo przygotowało pełny zestaw fachowej wiedzy w tym zakresie. Niniejszy poradnik nie ma obecnie odpowiednika na rynku wydawniczym.