Komisje

Komisja Kwalifikacyjna nr 674

Z dniem 13 października 2021 r. decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 674/123/12/21
Komisja nr 674 została powołana na kolejną kadencję

Akt powołania Komisji Kwalifikacyjnej nr 674

Komisja Kwalifikacyjna nr 696

Z dniem 2 listopada 2021 r. decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 696/123/12/21
Komisja nr 696 została powołana na kolejną kadencję

Akt powołania Komisji Kwalifikacyjnej nr 696
Akt zmieniający z dnia 31 stycznia 2022 r.