Zawiadomienie o terminie Walnego Zebrania

  1. Zarząd Stowarzyszenia informuje, iż na dzień 20 października 2023 r., o godzinie 15.00 zostaje zwołane Zwyczajne Walne Zebranie Członków  Stowarzyszenia Energetyka Bezpieczna
  2. Zebranie odbędzie się w miejscowości Sobków, miejsce spotkania Zamek Rycerski Sobków.


Z poważaniem Zarząd Stowarzyszenia