Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w SEB Kraków:

1.  Administratorem danych osobowych przekazanych w formularzu kontaktowym jest Stowarzyszenie Energetyka Bezpieczna (dalej SEB) z siedzibą przy ul. Lublańskiej 34, w Krakowie (kod pocztowy: 31-476), adres strony: www.sebkrakow.pl

2.  Kontakt do osoby realizującej zadania z zakresu ochrony danych osobowych u Administratora danych: odo@sebkrakow.pl

3.  Celem zbierania danych jest przesłanie odpowiedzi na widomość wysłaną przez formularz kontaktowy oraz wysłanie informacji handlowych i/lub marketingowych o np. konferencjach, spotkaniach, szkoleniach organizowanych przez SEB.

4.  Dane osobowe zebrane powyżej, przetwarzane są na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania, prawo przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.  Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do prawidłowej realizacji celów wymienionych w pkt 3.

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

8.  Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10.Dane osobowe będą przechowywane przez okres ważności sprawy, z którą zwróci się Pan/Pani do SEB lub do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.